Tytuł Autor Odsłony
02/DWiP/23 - Dzierżawa i obsługa serwisowa urządzenia kserograficznego Udostępniony przez: Agnieszka Mazurek Odsłon: 88
02/ZOP/23 Usługa świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy oraz profilaktyki poekspozycyjnej na rzecz policjantów i pracowników Akademii Policji w Szczytnie Udostępniony przez: Jowita Bruchwałd Odsłon: 92
02/DŁiOI/23 - Dostawa serwerów Udostępniony przez: Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Odsłon: 165
Konkurs na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na cele związane z działalnością artystyczną, hobbistyczną lub inną twórczą Udostępniony przez: Michał Świder Odsłon: 104
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku (Cysterna) Udostępniony przez: Michał Swider Odsłon: 232
01/DŁiOI/23 - Dostawa i instalacja przełączników sieci szkieletowej Udostępniony przez: Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Odsłon: 138
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku Udostępniony przez: Michał Swider Odsłon: 338
10/DZiT/23 - Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek Udostępniony przez: Agnieszka Mazurek Odsłon: 153
06/SIR/23 - Dostawy energii cieplnej na potrzeby WSPol Udostępniony przez: Jowita Bruchwałd Odsłon: 93
22/SŻ/23 - Dostawy ryb Udostępniony przez: Michał Świder Odsłon: 228