Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert


NR 08/SIR/23


o wartości mniejszej niż progi unijne

45261000-4

45400000-1

45312310-3

Przebudowa i remont budynku dydaktycznego nr 52/I/2 Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Pytania i wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.07.2023 r.

Termin składania ofert:

04.08.2023 r. do godz: 10:00

ID postępowania 794005

 

Link do postępowania na platformie zakupowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/794005

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja z otwarcia ofert docx 54.28 KB Beata Ciszek
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych docx 53.70 KB Beata Ciszek
Informacja o wyborze oferty docx 57.01 KB Beata Ciszek
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 65.64 KB Beata Ciszek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 lipiec 2023 13:13 Beata Ciszek
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 lipiec 2023 13:17 Beata Ciszek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 lipiec 2023 12:09 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 sierpień 2023 09:50 Beata Ciszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 sierpień 2023 09:57 Beata Ciszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 sierpień 2023 13:10 Beata Ciszek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 wrzesień 2023 10:27 Beata Ciszek